Veszélyhelyzet utáni gazdasági jogszabályok listája és magyarázata

A VESZÉLYHELYZETI JOGALKOTÁS JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK

 • Változásértesítő

  Írja be a régi Pp. azon szakaszának számát, amit "tükrözni" szeretne: (pl. 7)

  Rendelkezés helye az új Pp-ben:

   Ez a rendelkezés az új Pp. egyik szakaszában sem szerepel.

   A régi Pp-ben nem szerepel ilyen számú szakasz.

  107/2021. (III. 5.) Korm. rendelet - a rezidenseknek a veszélyhelyzeti betegellátásban történő részvételével kapcsolatos egyes kérdésekről

  Új szabály a rezidensek átvezénylésére

  A veszélyhelyzet ideje alatt az országos kórház-főigazgató szükség esetén az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló rezidens számára az elsődleges képzési helyétől eltérő egészségügyi szolgáltatót jelölhet ki a munkavégzés helyeként.
  A Kormány
  az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
  a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
  az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  nyomtatást
  1. §
  (1)
  A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az országos kórház-főigazgató az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló rezidens számára a rezidens elsődleges képzési helyének minősülő egészségügyi szolgáltatótól eltérő egészségügyi szolgáltatót jelölhet ki a munkavégzés helyeként, ha azt a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása vagy egyéb ellátási érdek indokolja.
  (2)
  Az (1) bekezdés alapján kijelölt egészségügyi szolgáltató vezetőjének utasításai szerint a rezidens részt vesz az egészségügyi szolgáltató feladatkörébe tartozó egészségügyi tevékenység végzésében.
  (3)
  Az (1) bekezdés szerinti munkavégzés időtartama tizenkét hónapos időszak alatt összesen a negyvennégy beosztás szerinti munkanapot vagy háromszázötvenkét órát nem haladhatja meg azzal, hogy az (1) bekezdés szerinti munkavégzés időtartama a rezidens szakképzésének gyakorlati idejébe beszámít.
  (4)
  Nem alkalmazható az (1) bekezdés
  a)
  a rezidens várandóssága megállapításától a gyermeke hároméves koráig,
  b)
  ha a rezidens a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerint nagycsaládos,
  c)
  a rezidens gyermeke tizenhat éves koráig, ha gyermekét egyedül neveli,
  d)
  a rezidens hozzátartozójának tartós, személyes gondozása esetén,
  e)
  ha a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötvenszázalékos mértékű egészségkárosodást állapított meg a rezidens esetében.
  (5)
  Az országos kórház-főigazgató a rezidenst legalább tíz munkanappal korábban írásban tájékoztatja
  a)
  a munkavégzés kijelölés szerinti helyéről,
  b)
  a kijelölt munkahelyen történő munkavégzés időtartamáról,
  c)
  a kijelölt munkahelyen történő munkavégzés idejére járó illetményéről és
  d)
  a kijelölt munkahelyen történő munkavégzéshez kapcsolódó szállási és utazási kérdésekről.
  (6)
  A rezidens az (5) bekezdés szerinti tájékoztatást követő három munkanapon belül köteles jelezni, ha a kijelölt munkahelyen történő munkavégzés a (4) bekezdésbe ütközik, vagy számára aránytalan sérelemmel járna.
  (7)
  A rezidens az (1) bekezdés szerinti munkavégzés időtartamára jogosult
  a)
  az egészségügyi szolgálati munkaszerződésében foglalt illetményére, amit a rezidens elsődleges képzési helyének minősülő egészségügyi szolgáltató biztosít, és
  b)
  a kijelölt munkahelyen történő munkavégzéssel kapcsolatos utazási és szállásköltségeinek megtérítésére
  • Magyarázat

  A 107/2021. (III. 5.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzet ideje alatt az országos kórház-főigazgató szükség esetén az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló rezidens számára munkavégzés helyeként a rezidens elsődleges képzési helyének minősülő egészségügyi szolgáltatótól eltérő egészségügyi szolgáltatót jelölhet ki. A rezidens a kijelölt egészségügyi szolgáltató vezetőjének utasításai szerint vesz részt az egészségügyi szolgáltató feladatkörébe tartozó egészségügyi tevékenység végzésében. A rezidens a kijelölés időtartamára jogosult az egészségügyi szolgálati munkaszerződésében foglalt illetményére, amit a rezidens elsődleges képzési helyének minősülő egészségügyi szolgáltató biztosít.

  2. §
  Az 1. §-ban foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban lévő rezidensekre, hogy az országos kórház-főigazgató helyett a honvédelmi miniszter jelölheti ki a munkavégzés helyeként a rezidens elsődleges képzési helyétől eltérő egészségügyi szolgáltatót, valamint a honvédelmi miniszter tesz eleget az 1. § (5) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettségnek, és határozhatja meg az 1. § (7) bekezdés b) pontjában foglalt költségtérítés mértékét, módját és elszámolási rendjét.
  3. §
  (1)
  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  Kérdés beküldése a jogszakasszal kapcsolatban
  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
  FELIRATKOZÁS VÁLTOZÁSKÖVETÉSRE

   


  A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.